Napoli-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nâ-put-le̍t-sṳ̂-ngî thi-khî.

Nâ-put-le̍t-sṳ̂-ngî (Nâ-put-le̍t-sṳ̂-ngî: Napulitano, Yi-thai-li-ngîNapoletano) he thûng-hàng yî Yi-thai-li ke Nâ-put-le̍t-sṳ̂, Kham-pha-nì-â yit-tai ke ngî-ngièn, su̍k Yin-Êu Ngî-hì Yi-thai-li-ngî chhu̍k Lò-màn Ngî-chhu̍k. Chhai ISO 639-1, kì vi yû ngî-ngièn thoi-ho; ISO 639-2ISO 639-3 kai chok 「nap」.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Napoli-ngî Wikipedia