Vì-kî Pak-khô

從Wikipedia來
(重定向自Ngùi-kî pak-khô
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Www.wikipedia.org screenshot 2013.png

Vì-kî Pak-khô (Wikipedia, 2001-ngièn yit-ngie̍t sṳ̍p-ńg-ngit — ),he yit-ke kî-yî wiki kî-su̍t ke tô Ngî-ngièn ke Pak-khô-chhiòn-sû hia̍p-chok kie-fa, ya-he yit-phu yung mò thùng ngî-ngièn phiên-siá ke Pak-khô-chhiòn-sû, khì muk-phêu khi̍p chûng-chṳ́ he vi Thi-khiù sông ke mî yit-ke ngìn thì-kiûng chhṳ-yù ke Pak-khô-chhiòn-sû —— chhái-yung sién-chet ke ngî-ngièn só siá-chok ke, chhiòn sṳ-kie chṳ-sṳt ke chúng-fò.

Vì-kî Pak-khô,chhṳ 2001-ngièn yit-ngie̍t sṳ̍p-ńg-ngit chṳn-sṳt sṳ̀n-li̍p, yù Wikimedia kî-kîm-voi fu-chit vì-chhṳ̀, chiet chṳ 2007-ngièn si-ngie̍t, Wikipedia thiàu-muk su thi-yit ke Yîn-vùn Vì-kî Pak-khô yí-kîn yû yit-pak chhit-sṳ̍p van ke thiàu-muk.

Thi̍t-tiám[編寫]

Vì-kî Pak-khô pún-sṳ̂n yû sâm-ke yîn ngìn chu-yi ke thi̍t-tiám, chang-he sṳ́ Wikipedia lâu chhòn-thúng ke Pak-khô-chhiòn-sû yû khî-phe̍t:

  1. Chhai Vì-kî Pak-khô fat-pu chhòi-liau ke ngim-hò phu-fun fe̍t-chá chhiòn-phu tû-he sṳ́-yung GNU chhṳ-yù vùn-tong hí-khó chṳn, Wikipedia chiong chhṳ-kí thin-vi vi yit-ke pâu-hàm Ngìn-lui só-yû chṳ-sṳt ke Pak-khô-chhiòn-sû.

Ngùi-kî Pak-khô Ngî-ngièn Lie̍t-péu[編寫]