Ngiâ ke Miàng-é.

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngiâ ke Miàng-é.
Kàm-tok Shinkai Makoto
Chṳ-chok Kawamura Genki
Takei Katsuhiro
Itō Kōichirō
Khia̍k-pún Shinkai Makoto
Chú-yên Kamiki Ryūnosuke
Kamishiraishi Mone
Nagasawa Masami
Ichihara Etsuko
Phi-ngo̍k RADWIMPS
Chién-si̍p Shinkai Makoto
Chṳ-chok
kûng-sṳ̂
Ngiâ ke Miàng-é. chṳ-chok ve-yèn-fi
Chhut-phín Ngi̍t-pún Tōhō
Sông-yàng Ngi̍t-pún 2016-ngièn 8-ngie̍t 26-ngit
Phién-chhòng 107 fûn-chûng
Koet-kâ Ngi̍t-pún Ngi̍t-pún
Ngî-ngièn Ngit-pún-ngî
Piàu-fòng Ngi̍t-pún 213.3 yi ngit-ngièn

Ngiâ ke Miàng-é. (Ngi̍t-ngî: 君の名は。 Kimi no Na wa.) he Ngi̍t-pún to-yén Shinkai Makoto (新海誠) chhai 2016 ngièn chhut ke thung-fa thien-yáng, kóng-tó yit sà tai Tûng-kîn ke kô-chûng seu-ngièn-lòng làu chông-ha ke kô-chûng se-moi-ngìn mung-tó kì-têu pien-cho tui-fông ke ku-sṳ.