Ngit-ngiâ Thi-fông Thi̍t-khî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Ngit-ngiâ Thi-fông Thi̍t-khî.

Sî Nú-sâ Tên-kâ-là-sén (日惹地方特區, Yin-nì-ngî: Daerah Istimewa Yogyakarta) he Yin-thu-nì-sî-â ke yit-ke sén-fun.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]