Pennsylvania

從Wikipedia來
(重定向自Pîn-sé-fap-nì-â
跳轉到: 導航搜尋
Flag of Pennsylvania.svg
Map of USA PA.svg
Pittsburgh WEO Night 1.jpg

Pîn-sip-fap-nì-â-chû (Yîn-ngî: Pennsylvania) he Mî-koet ke chû-fun chṳ̂-yit, chang-sṳt miàng-chhṳ̂n-vì “ Pîn-sip-fap-nì-â Lièn-pâng ” (Commonwealth of Pennsylvania). Liá-ke chû ke miàng-chhṳ̂n he Yîn-koet yì-mìn Vî-liâm Phi-ên hí ke, he Là-tên-vùn, yi-sṳ̂ he “Phi-ên ke lìm-thi ”. Chû nui chui-thai ke lióng-ke sàng-sṳ ya-he Mî-koet ke thai sàng-sṳ, he Fi-sàng lâu Phit-tsṳ-páu, Fi-sàng he Mî-koet thu̍k-li̍p chan-châng sṳ̀ hí chhó Thu̍k-li̍p siên-ngièn lâu Lièn-pâng Hièn-fap ke thi-fông, só-yî Pîn-sip-fap-nì-â-chû ya pûn chhṳ̂n-vì “ Mî-koet ke yèu-làm ”, Phit-tsṳ-páu chên-kîn he chho̍k-miàng ke kòng-thiet sàng. Pún-chû ke Hàng-chṳn-khî va̍k, khiung Kón-hot liáu 67 ke khiùn.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Fap-li̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-fú[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Koet-kâ Kûng-yèn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Chhung-yeu Sàng-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳt-ngia̍p Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]