Pyeongchang-khiùn

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Phìn-chhông-khiùn)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pyeongchang-khiùn.

Phìn-chhông-khiùn (平昌郡, Hôn-ngî: 평창군) he Hôn-koet Kông-ngièn-tho ke yit-chak khiùn. Chúng mien-chit 1,463.65 phìn-fông kûng-lî, 2008-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 43,706-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]