Boeun-khiùn

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Po-ên-khiùn)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Boeun-khiùn.
Boeun-khiùn.

Po-ên-khiùn (報恩郡, Hôn-ngî: 보은군) he Hôn-koet Chûng-chhîn Pet-tho ke yit-chak khiùn, vi-yî Thai-thièn Kóng-vet-sṳ tûng-pet. Chúng mien-chit 584.45 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 43,245-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]