Podolsk

Chhiùng Wikipedia lòi
Podolsk.
Podolsk fi-thòng.

Podolsk (Ngò-lò-sṳ̂-ngî: Подольск) Ngò-lò-sṳ̂ sàng-sṳ, Mo̍k-sṳ̂-khô-chû chhung-yeu sṳ-chṳ́n, thùng-sṳ̀ ya-he Mo̍k-sṳ̂-khô-chû Podolsk-khî ke Hàng-chṳn chûng-sîm, vi-yî Mo̍k-sṳ̂-khô-hò kî-liù Pakhra-hò pán. Khî-lì Mo̍k-sṳ̂-khô Sṳ-chûng-sîm yok si-sṳ̍p-sâm chhiên-mí. Sàng-sṳ chûng-sîm kóng-chhòng mien-chit 37.92 phìn-fông chhiên-mí, ngìn-khiéu 179974-ngìn (2008-ngièn). Podolsk he Mo̍k-sṳ̂-khô-chû chhung-yeu ke kûng-ngia̍p lâu vùn-fa chûng-sîm.