Provence-Alpes-Côte d'Azur

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Provence-Alpes-Côte d'Azur .
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur Vûn-chông
Provence-Alpes-Côte d'Azur .

Provence-Alpes-Côte d'Azur he Fap-koet tûng-nàm-phu ke yit-chak thai-khî, nàm-lìn Thi-chûng-hói. Mien-chit 31,400 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 4,506,151-ngìn. Hâ-hot Alpes-de-Haute-Provence-sén, Sông Alpes-sén, Alpes-Maritimes-sén, Bouches-du-Rhône-sén, Var-sén, Vaucluse-sén.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Hàng-chṳn khî-va̍k[編寫]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[編寫]

Chṳ̂-ngièn[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chiá-moi sàng-sṳ[編寫]

Sa-fi[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫]