跳至內容

Sâm-kok-hìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Sâm-kok-hìn.
Sâm-kok-hìn.

Sâm-kok-hìn he yù sâm-thiàu Sien-thon sun-chhṳ sú-mî siông-lièn, chû-sṳ̀n ke yit-ke pit-ha̍p ke phìn-mien thù-hìn, he chui kî-pún ke Tô-piên-hìn. yit-pân yung thai-siá Yîn-ngî sṳ-mû , lâu vì Sâm-kok-hìn ke táng-tiám phiêu-ho; yung séu-siá Yîn-ngî sṳ-mû , lâu péu-sṳ piên; yung , lâu pûn kok phiêu-ho, yu fe̍t-chá yî liá-ngióng ke táng-tiám phiêu-ho péu-sṳ.

Chang Sâm-kok-hìn chhak-kûi chok-thù

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
Sâm-kok-hìn.
Sâm-kok-hìn.

Chang Sâm-kok-hìn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yit-pân Sâm-kok-hìn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

chhṳ-yèn chûng ke Sâm-kok-hìn

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]