Chromium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kok)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chromium
Chromium
Chromium
Chromium

Chromium he yit-chúng fa-ho̍k ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Cr, ngièn-chṳ́ su-muk he 24.