Chromium

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Kok)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kok
Kok
Kok
Kok

Kok (鉻) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Cr, ngièn-tsṳ́ su-muk he 24, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi ngi-sṳ̍p-si vi.