跳至內容

Sien-thon

Chhiùng Wikipedia lòi
Sien-thon.
Sien-thon.

Sien-thon (Line Segment) chhai Sú-ho̍k sông he chhṳ̍t-sien sông lióng-tiám kiên ke yit-thon, liá lióng-ke tiám chhṳ̂n-vì tôn tiám. Chhâm-kien khî-kiên. Tông chûng-tiám kiûn chhai yèn chû sông, kâi sien-thon chhṳ̂n-vì hièn. Tông kì-têu tû-he Tô-piên-hìn ke táng-tiám, ngiâ kì-têu he phî-lìn ke táng-tiám kâi sien-thon vì piên, féu-chet chhiu-he Tui-kok-sien. Chhai sâng-fa̍t yin-yung sông, chú-yeu yû sâm-chúng —— lièn-kiet, kak-khôi, san-chhù.