Sêu-chan

Chhiùng Wikipedia lòi
Sêu-chan
Mû-ngî-miàng 肖战
Chhut-se-ngit 1991-ngièn 10-ngie̍t 5-ngit Edit this on Wikidata (32-se)
Chhut-se-thi Chhùng-khin-sṳ Edit this on Wikidata
Koet-sit Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Edit this on Wikidata
Mû-ngî Hon-ngî Edit this on Wikidata
voi kóng Hon-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu 重慶工商大學 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p Yên-yèn, Kô-sú, 平面設計師, 攝影師 Edit this on Wikidata
Fûng-kak 華語流行音樂 Edit this on Wikidata
Mióng-cham www.wajijiwa.com/index.php/yiren/read/id/70

Sêu-chan (肖戰,Yîn-vùn miàng: Sean Xiao, 1991-ngièn 10-ngie̍t 5-ngit –  ) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke yên-yèn.

Kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

kì yî 1991-ngièn 10-ngie̍t 5-ngit chhut-se.

Thien-sṳ-khia̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thien-yáng ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k thi̍t-si̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-lo̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chong Koet-yùng chû-ngièn ki-ngiam[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tet-chióng miàng-khiuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-kiok lâu chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]