Sî-pet-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Sî-pet-sén.

Sî-pet-sén (Yîn-ngî: North West Province; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Noordwes Provinsie) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 104,882 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu 3,509,953-ngìn. Sú-fú Mafikeng, chui-thai sàng-sṳ Rustenburg.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sî-pet-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]