Sî-vet

Chhiùng Wikipedia lòi
Sî-vet

Sî-vet(西域) he Chûng-koet kú-thoi thi-lî miàng-chhṳ̂n. Chûng-koet Hon-chhèu sṳ̀ he Thiên-sân nàm-lu̍k Ngiu̍k-mùn-koân, Yòng-koân yî sî tông-tô koet-kâ lâu thi-khî, Sùi-chhèu lâu Thòng-chhèu sṳ̀ piong-thai, pet to Fin-菻(拂菻), chûng to Pô-sṳ̂, nàm to Phô-lò-mùn, Ngièn-chhèu sṳ̀ tui Êu-chû lâu Fî-chû ke yit phu-fûn.