Sîn-sân-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sîn-sân.

Sîn-sân-sṳ (新山市, Mâ-lòi-ngî: Johor Bahru) he Mâ-lòi-sî-â chhai Mâ-lòi Pan-tó‎ chui nàm-tôn, ya-he Â-chû thai-liu̍k chui nàm-tôn ke sàng-sṳ, lìn-koet Sîn-kâ-po kak-tén Yù-fu̍t Hói-hia̍p siông-tui, ya-he Yù-fu̍t-chû ke sṳ̍p-ke yen-su̍k chṳ̂-yit. Kîn-kí 2009-ngièn ke thúng-kie, Sîn-sân sṳ-nui ke ngìn-khiéu tha̍t-tó 1,370,738-ngìn, he Mâ-lòi-sî-â ngìn-khiéu thi-ngi tô ke thai sàng-sṳ, yì-yèn Sîn-sân tû-sṳ-khiên ngìn-khiéu kien tha̍t 1,800,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Singapore-Johor Causeway.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]