Sulawesi

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sû-lâ-vî-sî-tó)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sû-lâ-vî-sî-tó.

Sû-lâ-vî-sî-tó (蘇拉威西島, Yin-nì-ngî: Sulawesi) he Yin-thu-nì-sî-â tûng-phu ke yit-ke thai tó-yí.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]