Sumatra

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sû-mùn-tap-lia̍p)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sû-mùn-tap-lia̍p.

Sû-mùn-tap-lia̍p (蘇門答臘, Yin-nì-ngî: Sumatera) he Yin-thu-nì-sî-â chui sî-mien ke yit-ke thai-tó, ya-he chhiòn-khiù thi-luik thai tó-yí. Chhiòn-tó mien-chit tha̍t-tó 47-van phìn-fông Kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]