Sa̍k-phài Chhàm (Thòi-vân)

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

邇篇文章講嘅係臺北捷運嘅石牌站。想尋共樣用白話字嘅名嘅車站,看下“Sa̍k-phài Chhàm

Sa̍k-phài Chhàm

Sa̍k-phài Chhàm (石牌站) vi-yî Thòi-vân Thòi-pet-sṳ Pet-thèu-khî Sa̍k-phài thi-khî , vì Thòi-pet Chhia̍p-yun Thâm-súi Sin-ngi sien (Thâm-súi Sien) ke chhia̍p-yun chhâ-chhàm. Ko-hi Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k Thâm-súi Sien (hien yí fi-chṳ́; chhia̍p-yun Thâm-súi Sien chhièn-sṳ̂n) yi̍t-chên sat yû chûng-ngi chhâ-chhàm, than vi-chì lâu hien-chhai ke chhia̍p-yun chhâ chhàm m̀-thùng.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]