跳至內容

Sevilla

Chhiùng Wikipedia lòi
Sevilla.
Sevilla Khì-chì
Sevilla Vûn-chông

Sevilla (Sî-pân-ngà-ngî: Sevilla), he Sî-pân-ngà nàm-phu ke ngi-su̍t, vùn-fa lâu kîm-yùng chûng-sîm, ya-he Sî-pân-ngà Andalucía lâu Sevilla-sén ke Sú-fú, 2007-ngièn sṳ-nui ngìn-khiéu 699,145, Hot-khî ngìn-khiéu 2007-ngièn 1,450,214, chhiòn-sén ngìn-khiéu 2007-ngièn 1,849,268. He Sî-pân-ngà thi-si thai tû-sṳ. Guadalquivir-hò chhiùng sṳ-chûng chhôn-liù yì ko.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]