Thâm-súi Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Thâm-súi Chham
Thâm-súi Chham
Thâm-súi Chham
Thâm-súi Chham
Thâm-súi Chham

Thâm-súi Chhàm (淡水站) vi-yî Thòi-vân Sîn-pet-sṳ Thâm-súi-khî, vì Thòi-pet Tshia̍p-yun Thâm-súi Sin-ngi sien (Thâm-súi-sien) lâu Thâm-hói khiâng-kwuí (làm-hói-sien; kûi-va̍k chûng) ke Tshia̍p-yun Chhâ-chhàm. Ko-hi chhṳ́ chhú yi̍t chên vì Thòi-vân Thiet-lu Kón-lî-khiu̍k thâm-súi-sien (yí fi sien; Tshia̍p-yun thâm-súi sien chhièn-sṳ̂n) ke tôn tiám chhàm. Muk-chhièn vì Thòi-vân kok tû-fi Tshia̍p-yun hì-thúng chûng chui pet-tôn chhâ chhàm, yi̍t vì Thòi-vân chui pet-tôn Thien-hì fa thiet-lu chhâ chhàm. Pún chhàm vông fùng su lìm chhàm fông-hiong vì kô ka thon chṳ thi-mien thon chṳ̂ Ko-thu tai.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]