Wikipedia

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Vì-kî Pak-khô)
跳至導覽 跳至搜尋
Liá-piên "Wikipedia" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"維基百科" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.
Wikipedia ke phiêu-chṳ

Wikipedia, Hon-ngî yîm-yi̍t Vì-kî Pak-khô (維基百科), he yit-ke kî-yî wiki kî-su̍t ke tô Ngî-ngièn ke Pak-khô-chhiòn-sû hia̍p-chok kie-fa, ya-he yit-phu yung mò thùng ngî-ngièn phiên-siá ke Pak-khô-chhiòn-sû, khì muk-phêu khi̍p chûng-chṳ́ he vi Thi-khiù sông ke mî yit-ke ngìn thì-kiûng chhṳ-yù ke Pak-khô-chhiòn-sû —— chhái-yung sién-chet ke ngî-ngièn só siá-chok ke, chhiòn sṳ-kie chṳ-sṳt ke chúng-fò.

Wikipedia, chhṳ 2001-ngièn 1-ngie̍t 15-ngit chṳn-sṳt sṳ̀n-li̍p, yù Wikimedia fu-chit vì-chhṳ̀, chiet chṳ 2007-ngièn 4-ngie̍t, Wikipedia thiàu-muk su thi-yit ke Yîn-vùn Wikipedia yí-kîn yû yit-pak chhit-sṳ̍p van ke thiàu-muk.

Thi̍t-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia pún-sṳ̂n yû sâm-ke yîn ngìn chu-yi ke thi̍t-tiám, chang-he sṳ́ Wikipedia lâu chhòn-thúng ke Pak-khô-chhiòn-sû yû khî-phe̍t:

  1. Chhai Wikipedia fat-pu chhòi-liau ke ngim-hò phu-fun fe̍t-chá chhiòn-phu tû-he sṳ́-yung GNU chhṳ-yù vùn-tong hí-khó chṳn, Wikipedia chiong chhṳ-kí thin-vi vi yit-ke pâu-hàm Ngìn-lui só-yû chṳ-sṳt ke Pak-khô-chhiòn-sû.

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia:Wikipedia Ngî-ngièn Lie̍t-péu

Wikimedia ke chôn-on
Kûng-khôi kie-va̍k
Wikipedia-logo-v2.svg Wikipedia(hi) Wiktionary-logo.svg Wiktionary(hi) Wikibooks-logo.svg Wikibooks(hi) Wikiquote-logo.svg Wikiquote(hi)
Wikisource-logo.svg Wikisource(hi) Commons-logo.svg Wikimedia Commons(hi) Wikispecies-logo.svg Wikispecies(hi) Wikinews-logo.svg Wikinews(hi)
Wikiversity-logo.svg Wikiversity(hi) Wikidata-logo.svg Wikidata(hi) Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg Wikivoyage(hi) MediaWiki-notext.svg MediaWiki(hi)
Nui-phu kie-va̍k
Wikimedia Community Logo.svg Meta-Wiki(hi) Wikimania.svg Wikimania(hi) Incubator-logo.svg Wikimedia Incubator(hi)