Vòng Kín-yì

Chhiùng Wikipedia lòi
Vòng Kín-yì
Chhut-se-ngit 1992-ngièn 11-ngie̍t 30-ngit Edit this on Wikidata (30-se)
Chhut-se-thi 丹東市 Edit this on Wikidata
Koet-sit Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p Kô-sú, Yên-yèn, 模特兒, 電視演員 Edit this on Wikidata
Mióng-cham weibo.com/1989519725

Vòng Kín-yì (黃景瑜,Yîn-vùn miàng: Johnny Huang, 1992-ngièn 11-ngie̍t 30-ngit –  ) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke yên-yèn.

Kîn-li̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kì yî 1998-ngièn 12-ngie̍t 20-ngit yî Liàu-nèn-sén chhut-se.

Thien-sṳ-khia̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thien-yáng ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k thi̍t-si̍p[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-lo̍k ngièn-péu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chong Koet-yùng chû-ngièn ki-ngiam[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tet-chióng miàng-khiuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-kiok lâu chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Huang Jingyu siông-koân ke tóng-on.