跳至內容

Yén-tûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Yén-tûng.

Yén-tûng (遠東, Yîn-ngî: Far East) he yit-ke Êu-chû-ngìn sṳ́-yung ke thi-lî khái-ngiam, yit-pân he chṳ́ Tûng-Â, Tûng-nàm-â khi̍p Ngò-lò-sṳ̂ ke yén-tûng thi-khî.