Yî-lâ-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Yî-lâ-vòng (Hî-pak-lói-vùn:אלה, ?- tsú-tshièn 885-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-ńg ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Pâ-sâ (Lie̍t-vòng-ki-song 16:8).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yî-lâ-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 885-ngièn to tsú-tshièn 884-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 877-ngièn to tsú-tshièn 876-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-song" thi 16-tsông:8-tsiet tsṳ 16-tsông:14-tsiet

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]