Yî-pó-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Yî-pó-sṳ.

Yî-pó-sṳ (怡保市, Mâ-lòi-ngî: Ipoh) he Mâ-lòi-sî-â Phit-li̍t-chû ke sú-fú, vi-yî Kit-lùng-po chṳ̂ pet yok 200 kûng-lî, he Sî-Mâ thi-si thai sàng-sṳ. Yîn-vi si chû-vì pûn ngâm-sa̍k sân-liâng fàn-vì, Yî-pó yû "sân-sàng" chṳ̂ chhṳ̂n-fû. Yî-pó chhú chhai Khiûn-tá-hò liù-vet, he Mâ-lòi-sî-â sán siak-khóng ke thi-fông, só-yî pûn chhṳ̂n-cho "siak-tû" (錫都).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

ExcelsiorPano2.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]