Yi̍t-kîn

Chhiùng Wikipedia lòi
Yi̍t-kîn
文學作品、​占卜
所屬實體五經、​三易、​中國古典典籍 Phiên-siá
用途算命 Phiên-siá
標題易經、​周易 Phiên-siá
衍生作品十翼 Phiên-siá
作品主題占卜、​Chet-ho̍k Phiên-siá
類型占卜、​宇宙学 Phiên-siá
版本周易 Phiên-siá
創作作者Phu̍k-hi Phiên-siá
作者Phu̍k-hi Phiên-siá
原產地Chû-chhèu Phiên-siá
作品或名稱使用語言上古漢語 Phiên-siá
首行乾 ䷀ 元亨利貞 Phiên-siá
研究學科易學 Phiên-siá
著作權狀態公有領域 Phiên-siá
最早日期公元前 10 世紀 Phiên-siá

Yi̍t-kîn (易經) he kú-thoi Chûng-koet ke yit-chak kîn-sû lâu 《Si-sû Ńg-kîn(四書五經)》chṳ̂-yit.