Thèu-Ya̍p

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ 頭頁)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm


Wikipedia Phiêu-chì
Hak-kâ-ngî Wikipedia
Thai-kâ tû cho-tet Phiên-siá
liá-chak ngî-ngièn ke chhṳ-yù Pak-khô-chhiòn-sû.
Hak-kâ-ngî ke pán-pún kîm-ha yû 6,511 vùn-chông.


Wbar green2.jpg
Star Ouro 8bits.png Sṳ̍t-yung ke chhòng ya̍p-mien
Taiwan ROC political division map New Taipei City.svg

Sîn-pet-sṳ he Thòi-vân pet-phu ke yit-ke sṳ, tshai Thòi-vân tó-song chui pet-tôn, he ngìn-khiéu chui-tô ke hàng-tsṳn-khî, fàn-tîn Thòi-pet-sṳ, tûng-pet lìn-sa he Kî-lùng-sṳ, tûng-nàm tsiap-sông Ngì-làn-yen, sî-nàm lìn Thò-yèn-yen. Muk-chhièn ngìn-su chhêu-ko 350-van. Pún-sṳ fàn-lau Thòi-pet-sṳ si-tsû khi̍p Kî-lùng-sṳ sâm-mien, sâm-chá khiung-thùng hìn-sàng Thòi-pet tû-fi khî, su̍k-yî khiung-thùng sên-fa̍t khiên-é, pin yáng-hióng to lìm-khiun ke Thò-yèn-yen khi̍p Ngì-làn-yen. Pún-yen su̍k-yî ngie̍t-tai kui-fûng hi-heu khî, tshiòn-ngièn yí-liòng tô yì phìn-kiûn, ngie̍t phìn-kiûn chui-tâi vûn he yit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 12.4 thu, ngie̍t phìn-kiûn chui-kô vûn he tshit-ngie̍t fun ke ngiap-sṳ 33.6 thu.

爾做得將滑鼠移動到文字个面頂來顯示其个對應漢字內容。
Wbar green2.jpg
Star Ouro 8bits.png 實用个長頁面
柏塘平安山观音殿.jpg

柏塘鎮(客語拼音:Būg-tŏng)係中國廣東省惠州市博羅縣東北部,北緯(N):23°23′,東經(E):114°21′。柏塘鎮在中國經濟親發達个珠三角地區,外背圍等有3座特別大个城市,244隻省道貫穿全鎮,交通便利,離省府廣州130公里,深圳特區96公里,東往河源50公里,西到東莞60公里。柏塘鎮屬於丘陵區,地勢由北向東南傾斜,鎮个底背有獨松河、赤水河、黃崗河,三條河流交集在東南部交匯流入去楊村河,係東江个支流。Wbar pink.jpg
Wikipedia-logo.png Khái-shu̍t
2009-07-20 wpy 07.JPG

Yá-têu mióng-ya̍p he Hak-kâ-ngî ke Wikipedia. Yi fôn-ngiàng kông-lìm lòi khiung-ha siá Hak-Ngî. Yû mun-thì hàn-he kien-ngi? Lòi-hi Hak-ngî Sṳ-tién, Thòi-vân Hak-ngî Chhṳ̀-lùi Chṳ̂-liau-khù lâu Thòi-vân Kau-yuk-pu Hak-kâ-ngî Sòng-yung-chhṳ̀ Chhṳ̀-tién chhâm-kháu!

  • Na-he ngì m̀-hiáu-tet wiki ngî-fap, kien-ngi siên hi sâ-phàn kâi-vi yù-liau yit-hâ.
  • 係唔會讀寫客語白話字請看者片!

Mò Pha̍k-fa-sṳ ke sû-ngi̍p-fap? Mò-kôan-he, cho-tet hi FHL Hakka IME miên-fi hâ-chai!
Na-yû yi-kien chhiáng email: fhl_ime@googlegroups.com .

Wbar green1.jpg
Neuschwanstein Castle.jpg
Sîn Thiên-ngò-sa̍k Sàng-páu he yit-chho Tet-koet Pâ-phat-li-â sî-nàm-fông ke Sàng páu, khî-lì Füssen-chṳ́n yok 4 kûng-lî, chhai Tet-koet lâu O-thi-li piên-kie.

Chhâm-siòng Khì-thâ Chí-moi Kie-va̍k.
You don't speak Hakka? View this Hakka Phrasebook.
Otherwise, please proceed here for general enquiries or visit our Embassy.