1948-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
1948-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
1923-ngièn ←
1948-ngièn 4-ngie̍t 20-ngit → 1954-ngièn

All 3,045 votes of the National Assembly
sṳn chhut sî-yeu 1,523
  蔣中正總統玉照.png Ju Zheng2.jpg
Thì-miàng-chá Chióng Kie-sa̍k Kî Chang
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng
Sién-kí-ngìn phiau 2,430 269
Tet-phiau-sut 90.03% 9.97%

chúng-thúng

Chióng Kie-sa̍k
(Koet-mìn Chṳn-fú chú-sit)
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Chióng Kie-sa̍k
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

1948-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 1948-ngièn 4-ngie̍t 20-ngit kí-hàng, chui-heu Chûng-koet Koet-mìn-tóng ke heu-sién-ngìn Chióng Kie-sa̍k tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.