跳至內容

1954-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
1954-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
1948-ngièn ←
1954-ngièn 3-ngie̍t 22-ngit → 1960-ngièn

thèu-phiau-sut 51.7%
 
Thì-miàng-chá Chióng Kie-sa̍k Chhì Fu-lìm
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng Chûng-koet Mìn-chú Sa-fi-tóng
Sién-kí-ngìn phiau 1,507 48
Tet-phiau-sut 96.91% 3.09%

chúng-thúng

Chióng Kie-sa̍k
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Chióng Kie-sa̍k
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

1954-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 1954-ngièn 3-ngie̍t 22-ngit kí-hàng, chui-heu Chûng-koet Koet-mìn-tóng ke heu-sién-ngìn Chióng Kie-sa̍k tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.