跳至內容

2000-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
2000-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
1996-ngièn ←
2000-ngièn 3-ngie̍t 18-ngit → 2004-ngièn

chu-chhak sién-mìn 15,462,625
thèu-phiau-sut 82.7%
 
Thì-miàng-chá Chhṳ̀n Súi-pién tông-sién Sung Chhú-yì Lièn Chan
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Vù tóng-chhi̍t Chûng-koet Koet-mìn-tóng
Fu-sú Lî Siu-lièn Chông Châu-hiùng Siâu Van-chhòng
Mìn-sién tet-phiau 4,977,737 4,664,932 2,925,513
Tet-phiau-sut 39.3% 36.8 % 23.1 %

 
Thì-miàng-chá Hí Sin-liòng Lí Ngàu
Chṳn-tóng Vù tóng-chhi̍t Sîn-tóng
Fu-sú Chû Fui-liòng Phùng Fu-siòng
Mìn-sién tet-phiau 79,429 16,782
Tet-phiau-sut 0.63 % 0.13%

  Chhṳ̀n Súi-pién liâng-siên
  Sung Chhú-yì liâng-siên

chúng-thúng

Lí Tên-Fî
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Chhṳ̀n Súi-pién
Mìn-chú Chin-phu-tóng

2000-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 2000-ngièn 3-ngie̍t 18-ngit kí-hàng, chui-heu Mìn-chú Chin-phu-tóng ke heu-sién-ngìn Chhṳ̀n Súi-pién tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.