2024-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
2024-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
2020-ngièn ←
2024-ngièn 1-ngie̍t 13-ngit → 2028-ngièn

chu-chhak sién-mìn 19,548,531
thèu-phiau-sut 71.86% (Decrease3.04pp)
 
Thì-miàng-chá Lai Chhîn-tet tông-sién Hêu Yû-ngì Khóa Vùn-chet
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu Tóng Chûng-koet Koet-mìn Tóng Thòi-vân Mìn-chung Tóng
Fu-sú Siau Mî-khìm Chhau Seu-không N̂g Hiûn-yìn
Mìn-sién tet-phiau 5,586,019 4,671,021 3,690,466
Tet-phiau-sut 40.05% 33.49% 26.46%

  Lai Chhîn-tet liâng-siên
  Hêu Yû-ngì liâng-siên

chúng-thúng

Chhai Yîn-vùn
Mìn-chú Chin-phu-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Lai Chhîn-tet
Mìn-chú Chin-phu-tóng

2024-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 2024-ngièn 1-ngie̍t 13-ngit kí-hàng, chui-heu Mìn-chú Chin-phu-tóng ke heu-sién-ngìn Lai Chhîn-tet tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.