跳至內容

2008-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
2008-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
2004-ngièn ←
2008-ngièn 3-ngie̍t 22-ngit → 2012-ngièn

chu-chhak sién-mìn 17,321,622
thèu-phiau-sut 76.3%
 
Thì-miàng-chá Mâ Yîn-kiú tông-sién Chhia Chhòng-thìn
Chṳn-tóng Chûng-fà Mìn-koet Mìn-chú Chin-phu-tóng
Fu-sú Siâu Van-chhòng Sû Chṳ̂n-chhông
Mìn-sién tet-phiau 7,659,014 5,444,949
Tet-phiau-sut 58.45% 41.55%

  Mâ Yîn-kiú liâng-siên
  Chhia Chhòng-thìn liâng-siên

chúng-thúng

Chhṳ̀n Súi-pién
Mìn-chú Chin-phu-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Mâ Yîn-kiú
Chûng-fà Mìn-koet

2008-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 2008-ngièn 3-ngie̍t 22-ngit kí-hàng, chui-heu Chûng-koet Koet-mìn-tóng ke heu-sién-ngìn Mâ Yîn-kiú tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.