1978-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
1978-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
1972-ngièn ←
1978-ngièn 3-ngie̍t 21-ngit → 1984-ngièn

 
Thì-miàng-chá Chióng Kîn-koet
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng
Sién-kí-ngìn phiau 1,184
Tet-phiau-sut 98.34%

chúng-thúng

Ngiàm Kâ-Kam
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Chióng Kîn-koet
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

1978-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 1978-ngièn 3-ngie̍t 21-ngit kí-hàng, chui-heu Chûng-koet Koet-mìn-tóng ke heu-sién-ngìn Chióng Kîn-koet tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.