1960-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
1960-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
1954-ngièn ←
1960-ngièn 3-ngie̍t 21-ngit → 1966-ngièn

 
Thì-miàng-chá Chióng Kie-sa̍k
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng
Sién-kí-ngìn phiau 1,481
Tet-phiau-sut 93.97%

chúng-thúng

Chióng Kie-sa̍k
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Chióng Kie-sa̍k
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

1960-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 1960-ngièn 3-ngie̍t 21-ngit kí-hàng, chui-heu Chûng-koet Koet-mìn-tóng ke heu-sién-ngìn Chióng Kie-sa̍k tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.