2016-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
2016-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
2012-ngièn ←
2016-ngièn 1-ngie̍t 16-ngit → 2020-ngièn

chu-chhak sién-mìn 18,782,991
thèu-phiau-sut 66.3%
 
Thì-miàng-chá Chhai Yîn-vùn tông-sién Chû Li̍p-lùn Sung Chhú-yì
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng Chhîn-mìn-tóng
Fu-sú Chhṳ̀n Kien-yìn
Vù tóng-chhi̍t
Vòng Yì-hièn
Vù tóng-chhi̍t
Chhì Hîm-yìn
Mìn-koet-tóng
Mìn-sién tet-phiau 6,894,744 3,813,365 1,576,861
Tet-phiau-sut 56.1234% 31.0409% 12.8357%

  Chhai Yîn-vùn liâng-siên
  Chû Li̍p-lùn liâng-siên

chúng-thúng

Mâ Yîn-kiú
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Chhai Yîn-vùn
Mìn-chú Chin-phu-tóng

2016-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 2016-ngièn 1-ngie̍t 16-ngit kí-hàng, chui-heu Mìn-chú Chin-phu-tóng ke heu-sién-ngìn Chhai Yîn-vùn tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.