跳至內容

2004-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
2004-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
2000-ngièn ←
2004-ngièn 3-ngie̍t 20-ngit → 2008-ngièn

chu-chhak sién-mìn 16,507,179
thèu-phiau-sut 80.3%
 
Thì-miàng-chá Chhṳ̀n Súi-pién tông-sién Lièn Chan
Chṳn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng
Fu-sú Lî Siu-lièn
Mìn-chú Chin-phu-tóng
Sung Chhú-yì
Chhîn-mìn-tóng
Mìn-sién tet-phiau 6,471,970 6,442,452
Tet-phiau-sut 50.11% 49.89%

  Chhṳ̀n Súi-pién liâng-siên
  Lièn Chan liâng-siên

chúng-thúng

Chhṳ̀n Súi-pién
Mìn-chú Chin-phu-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Chhṳ̀n Súi-pién
Mìn-chú Chin-phu-tóng

2004-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 2004-ngièn 3-ngie̍t 20-ngit kí-hàng, chui-heu Mìn-chú Chin-phu-tóng ke heu-sién-ngìn Chhṳ̀n Súi-pién tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.