跳至內容

1996-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
1996-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
1990-ngièn ←
1996-ngièn 3-ngie̍t 23-ngit → 2000-ngièn

thèu-phiau-sut 76.04%
 
Thì-miàng-chá Lí Tên-Fî tông-sién Phàng Mìn-mén
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng Mìn-chú Chin-phu-tóng
Fu-sú Lièn Chan Chhia Chhòng-thìn
Mìn-sién tet-phiau 5,813,699 2,274,586
Tet-phiau-sut 54.0% 21.1%

 
Thì-miàng-chá Lìm Yòng-kóng Chhṳ̀n Lí-ôn
Chṳn-tóng Vù tóng-chhi̍t Vù tóng-chhi̍t
Fu-sú Khok Pak-chhûn Vòng Chhîn-fûng
Mìn-sién tet-phiau 1,603,790 1,074,044
Tet-phiau-sut 14.9% 9.98%

  Lí Tên-Fî liâng-siên
  Phàng Mìn-mén liâng-siên

chúng-thúng

Lí Tên-Fî
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Lí Tên-Fî
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

1996-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 1996-ngièn 3-ngie̍t 23-ngit kí-hàng, chui-heu Chûng-koet Koet-mìn-tóng ke heu-sién-ngìn Lí Tên-Fî tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.