1984-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
1984-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
1978-ngièn ←
1984-ngièn 3-ngie̍t 21-ngit → 1990-ngièn

 
Thì-miàng-chá Chióng Kîn-koet
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng
Sién-kí-ngìn phiau 1,012
Tet-phiau-sut 95.11%

chúng-thúng

Chióng Kîn-koet
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Chióng Kîn-koet
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

1984-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 1984-ngièn 3-ngie̍t 21-ngit kí-hàng, chui-heu Chûng-koet Koet-mìn-tóng ke heu-sién-ngìn Chióng Kîn-koet tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.