跳至內容

1990-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
1990-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
1984-ngièn ←
1990-ngièn 3-ngie̍t 21-ngit → 1996-ngièn

 
Thì-miàng-chá Lí Tên-Fî
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng
Sién-kí-ngìn phiau 641
Tet-phiau-sut 85.24%

chúng-thúng

Lí Tên-Fî
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Lí Tên-Fî
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

1990-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 1990-ngièn 3-ngie̍t 21-ngit kí-hàng, chui-heu Chûng-koet Koet-mìn-tóng ke heu-sién-ngìn Lí Tên-Fî tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.