跳至內容

1972-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí

Chhiùng Wikipedia lòi
1972-ngièn Thòi-vân chúng-thúng sién-kí
Chûng-fà Mìn-koet
1966-ngièn ←
1972-ngièn 3-ngie̍t 21-ngit → 1978-ngièn

 
Thì-miàng-chá Chióng Kie-sa̍k
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn-tóng
Sién-kí-ngìn phiau 1,308
Tet-phiau-sut 99.39%

chúng-thúng

Chióng Kie-sa̍k
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

Tông-sién chúng-thúng

Chióng Kie-sa̍k
Chûng-koet Koet-mìn-tóng

1972-ngièn Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng sién-kí chhai 1972-ngièn 3-ngie̍t 21-ngit kí-hàng, chui-heu Chûng-koet Koet-mìn-tóng ke heu-sién-ngìn Chióng Kie-sa̍k tông-sién Chûng-fà Mìn-koet chúng-thúng.