Chông Oi-lìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Chông Oi-lìn
Mû-ngî-miàng 张爱玲
Chhut-se-ngit 1920-ngièn 9-ngie̍t 30-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 上海公共租界, Sông-hói Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1995-ngièn 9-ngie̍t 8-ngit Edit this on Wikidata (74-se)
Ko-sṳ̂n-thi 西木區 Edit this on Wikidata
Koet-sit Mî-koet, Chûng-fà Mìn-koet, Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet Edit this on Wikidata
voi kóng Hon-ngî, Sông-hói-fa, 南京話, 官話, Yîn-ngî Edit this on Wikidata
Mû-káu Hiông-kóng Thai-ho̍k, 聖約翰大學, 聖瑪利亞女中, 香港大學文學院 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 編劇, 新聞工作者, 譯者, 作家 Edit this on Wikidata
Fûng-kak 隨筆, 長篇小說, 心理劇 Edit this on Wikidata
ku-chú 柏克萊加州大學 Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng 胡蘭成, 美國劇作家賴雅 Edit this on Wikidata
Â-pâ 張志沂 Edit this on Wikidata
Â-mê 黃素瓊 Edit this on Wikidata

Chông Oi-lìn (張愛玲, 1920-ngièn 9-ngie̍t 30-ngit – 1995-ngièn 9-ngie̍t 8-ngit) , ngièn-miàng Chông Yîn(張煐), pit-miàng Liòng Kîn(梁京), he Chûng-koet Sông-hói ke yit-chak chhut-miàng ke chok-kâ lâu vùn-ho̍k-kâ . Kì chhai Sông-hói chhut-se, heu-lòi yì-mìn Mî-koet.

Chok-phín[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • Khîn-sàng-chṳ̂-lien》傾城之戀
  • Set, kiai》色,戒
  • Pan-sên-yèn》半生緣

Tet-chióng lâu Yùng-yî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Chông Oi-lìn siông-koân ke tóng-on.