跳至內容

Chhòn-yùng Hòng-khûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhòn-yùng Hòng-khûng Boeing 747-400.

Chhòn-yùng Hòng-khûng (長榮航空, Yîn-ngî: EVA Air) he Thòi-vân yit-kiên Hòng-khûng kûng-sṳ̂, lâu thi-ngi thai mìn-yung hòng-khûng-ngia̍p chá, vi Chhòn-yùng si̍p-thòn sṳ̀n-yèn, chúng-phu vi-yî Thò-yèn-yen Lù-chuk-hiông nàm-khám, Khi-néu kî-chhòng vi Thò-yèn Koet-chi Kî-chhòng, thùng-sṳ̀ thì-kiûng hak-yun lâu fo-yun fu̍k-vu, hòng-tiám phien-mân Â-chû, Àu-chû, Êu-chû lâu Pet-mî-chû. Chhṳ 1989-ngièn chhóng-li̍p chṳ̂-heu, Chhòn-yùng Hòng-khûng chit-khi̍t chak-chán khûng-chhù ngia̍p-vu, ya-he thi-yit ke sat-yû hò-fà kîn-chi-chhong ke Hòng-khûng kûng-sṳ̂, yî 1991-ngièn khôi-phan.