Chhṳ̀n Kâ-fà

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ̀n Kâ-fà
Ella Chen
2015-ngièn chhai Kô-hiùng Mung-sṳ̀-thoi ke Ella
2015-ngièn chhai Kô-hiùng Mung-sṳ̀-thoi ke Ella
Poi-kín chṳ̂-sín
Yîn-vùn miàng Water (chhut-tho chhièn) [1], Ella Chen Chia-Hwa
Ngoi-ho Ngie-là, Kâ-va̍t, Mî-khì Kié-chiap[2]
Koet-chhi̍t Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet
Chhut-se (1981-06-18) 1981-ngièn 6-ngie̍t 18-ngit (42-se)
Thòi-vân Thòi-vân Phîn-tûng-yen Lìm-lo̍k-hiông
Chhut-tho 2001-ngièn 9-ngie̍t 11-ngit
Thoi-péu-chok Ńg-sâng Suk-sá
Chṳt-ngia̍p Kô-sú, yên-yèn, chú-chhṳ̀-ngìn
Chôn-si̍p kûng-sṳ̂ Fà-ngièn Koet-chi Yîm-ngo̍k
Kîn-ki kûng-sṳ̂ Fà-ngièn Koet-chi Yîm-ngo̍k
Ngî-ngièn Koet-ngî, Hak-kâ-ngî
Kau-yuk Thai-yìn Kî-su̍t Ho̍k-yen yî-vu kón-lî khô (ńg-chôn-phu)
Phi-ngiéu
Lai Sṳ̂-siòng (m. 2012-ngièn)
Mióng-cham 華研國際音樂官方網站
IMDb chṳ̂-sín ya̍p

Chhṳ̀n Kâ-fà (陳嘉樺, Yîn-vùn miàng: Ella Chen, 1981-ngièn 6-ngie̍t 18-ngit –  ), chhut-sâng yî Thòi-vân Phìn-tûng-yen Lìm-lo̍k-hiông, Hak-kâ-ngìn, Thai-yìn Kî-su̍t Ho̍k-yen Ńg-chôn-phu Yî-vu Kón-lî-khô pit-ngia̍p, Thòi-vân sâm-ngìn ńg-chṳ́ thòn-thí S.H.E sṳ̀n-yèn chṳ̂-yit. 2000-ngièn chhâm-kâ Yî-chhiu 2000 sṳ̍t-li̍t mî-séu-ńg châng-pa chan tet-to ngi̍p sién, yî 2001-ngièn chhut-tho chṳ kîm. Chhù-liáu kô-chhong sṳ-ngia̍p sṳ̀n-chit yù-yi yî-ngoi, kiên chhai hi-khia̍k péu-yên sông péu-hien thu̍t-chhut, chên yî hi-khia̍k chokphín Chṳ̂n-miang thiên-ńg ngi̍p vì 2006-ngièn thi si-sṳ̍p-yit kài kîm-chûng-chióng hi-khia̍k lui chui-kâ ńg-chú kok-chióng; yi̍t chhai chung-tô mióng-lu piàu-sién chṳ̂ chióng hong-chûng, tet-to khén-thin.

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Ella Chen siông-koân ke tóng-on.
  1. Selina爆料S.H.E出道前的英文名字
  2. Ella傳『斗雞眼』搞怪照 印證『美奇』稱號