Chhṳ-yèn Khô-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhṳ-yèn Khô-ho̍k.

Chhṳ-yèn Khô-ho̍k (Natural Science) he ngièn-kiu thai chhṳ-yèn chûng yû-kî fe̍t mò-kî ke sṳ-vu̍t lâu hien-siong ke Khô-ho̍k. Chhṳ-yèn Khô-ho̍k pâu-koat Thiên-vùn-ho̍k, Vu̍t-lî-ho̍k, Fa-ho̍k, Thi-khiù Khô-ho̍k, Sâng-vu̍t-ho̍k tén-tén.