Fûn-lî

Chhiùng Wikipedia lòi

Fûn-lî (婚禮, Wedding) he yit-chúng fap-li̍t kûng-chṳn ngì-sṳt fe̍t chûng-kau ngì-sṳt, yung-lòi khin-chuk yit-thon fûn-yîn ke khôi-sṳ́, thoi-péu kiet-fûn. Só-yû ke mìn-chhu̍k lâu koet-kâ tû-yû khì chhòn-thúng ke fûn-lî ngì-sṳt, he khì mìn-siu̍k vùn-fa ke ki-sṳ̀n thù-kang, ya-he pún mìn-chhu̍k vùn-fa kau-yuk ke ngì-sṳt. Chhai thai-phu-fûn ke vùn-fa lî, thûng-sòng tû-fi fat-chán chhut kiet-fûn sông ke chhòn-thúng lâu si̍p-siu̍k, khì-chûng yû hí-tô chhai hien-thoi sa-fi chûng yí-kîn sṳt-hi liáu khì ngièn-sṳ́ só siong-chṳ̂n ke yi-ngi. Fûn-lî ya-he yit-ke-ngìn yit-sâng chûng chhùng-yeu ke lî-chhàng-pî, su̍k-yî sâng-miang lî-ngì ke yit-chúng. Sṳ-kie sông chui kú-ló, yèn-sa sṳ̀-kiên chui-chhòng, yáng-hióng chui-kóng ke fûn-lî he yî-kau fûn-lî, Yù-thai-kau fûn-lî, Kî-tuk-kau fûn-lî, Yî-sṳ̂-làn-kau fûn-lî.