Hiông-kóng dollar

Chhiùng Wikipedia lòi

Hiông-kóng dollar (Hong Kong dollar), fe̍t-chá ham cho Kóng-pi, he Hiông-kóng ke liù-thûng fo-pi, ki-ho he HK$ fe̍t-chá HKD.