Ngìn-mìn-pi

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngìn-mìn-pi (人民幣) he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke fap-thin fo-pi.

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]