Lí Vùn-liong

Chhiùng Wikipedia lòi

Lí Vùn-liong (李文亮, 1985-ngièn 10-ngie̍t 12-ngit2020-ngièn 2-ngie̍t 7-ngit), Mân-chhu̍k, Liâu-nèn Pet-chṳ́n ngìn, Vú-hon-sṳ Chûng-sîm Yî-yen ngién-khô Yî-sâng, Chûng-koet Khiung-sán-tóng tóng-yèn. Lí Vùn-liong yî-sâng yî 2019-ngièn 12-ngie̍t 30-ngit chhai chhṳ-kâ mì-sin lâu thùng-hàng kâu-liù, ngin-vì chhut-hien SARS thì-siáng thùng-hàng chu-yi pó-fu, ku-só sṳ̀n-vì Kôn-chhong Phiang-thu̍k Phiang-yi̍t-chhìn chûng thì-chhièn hiong ngoi-kie phî-lu yi̍t-chhìn ke yî-liàu ngìn-yèn chṳ̂-yit, yì pûn hêm-cho “yi̍t-chhìn chhôi-chhiàu-ngìn”, 2020-ngièn 1-ngie̍t 3-ngit hot-khî phai-chhut-só yîn “chhai mióng-chi mióng-lu sông fat-pu mò-sṳ̍t ngièn-lun” thì-chhut kín-sṳ lâu hiun-kie. Sṳ-khien heu kì yìn chhṳ̀-sa chhai thi-yit sien kûng-chok, yî 1-ngie̍t 10-ngit chó-yu chhut-hien chin-chhong, yîn vì phiang-chhìn ngiàm-chhùng chin-ngi̍p kâ-fu phiang-fòng kôn-chhat, 1-ngie̍t 31-ngit khok-chín kám-ngiam Sîn-hîn Kôn-chhong Phiang-thu̍k Hi-yàm (2-ngie̍t 1-ngit thûng-ko mì-pok kûng-pu. 2-ngie̍t 7-ngit kôn-fông thûng-po Lí Vùn-liong yî lìn-sṳ̀n 2-sṳ̀ 58-fûn phiang-sì, ngièn-kiùn 34-se.