Lò Thai-yu

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋


Lò Thai-yu
LoTayu2009.jpg
Nàm-kô-sú
Lò-mâ-sṳ Lo Da-Yu
Koet-sit Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet,  Mî-koet (1992-ngièn-2004-ngièn)
Ku-hiông Kóng-tûng-sén Mòi-chû-sṳ Mòi-yen-khî
Chhut-se (1954-07-20) 1954-ngièn 7-ngie̍t 20-ngit (66-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Thòi-pet-sṳ
Chṳt-ngia̍p Yîm-ngo̍k-kâ, kô-sú, chhṳ̀-khiuk chok-kâ, chhong-phién kâm-chṳ
Ngî-ngièn Koet-ngî, Mên-nàm-ngî, Hak-kâ-ngî, Ye̍t-ngî, Yîn-ngî
Kau-yuk Chûng-koet Yî-yo̍k Ho̍k-yen
Tui-siong Lí Lie̍t (1999-ngièn kiet-fûn; 2001-ngiènlì-fûn)
Elaine (2010-ngièn kiet-fûn)
Yì-ńg Gemma
(2012-08-15) 2012-ngièn 8-ngie̍t 15-ngit (8-se)
Yîm-ngo̍k lui-hîn Yèu-kún-lo̍k, Fà-ngî liù-hàng, Chhòn-thúng yîm-ngo̍k , Blues, Reggae
Chhut-tho thi-tiám Thòi-vân Thòi-vân
Chhut-tho ngit-khì 1982-ngièn,​-chhièn​(1982
Chhut-tho-chok Chṳ̂-fû Chá-ya
Fa̍t-chhiok sṳ̀-thoi 1982-ngièn chṳ-kîm
Chhong-phién kûng-sṳ̂ Kún-sa̍k Chhong-phién, Tién-sién Yîm-ngo̍k
Kîn-chi kûng-sṳ̂ Phú-lòi
Siông-koân Lo̍k-khiet-sṳ̂ Ha̍p-chhong-thòn
Chiúng-kon-sien
IMDb chṳ̂-sín ya̍p-mien

Lò Thai-yu (1954-ngièn 7-ngie̍t 20-ngit –  ), chhut-se yî Thòi-vân Thòi-pet-sṳ, Hak-kâ-ngìn, he Thòi-vân tî-miàng yîm-ngo̍k-kâ, kô-sú lâu chhṳ̀-khiuk chok-kâ .