跳至內容

Lò Thai-yu

Chhiùng Wikipedia lòi
Lò Thai-yu
Poi-kín chṳ̂-sín
Lò-mâ-sṳ Lo Da-Yu
Koet-chhi̍t Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet,  Mî-koet (1992-ngièn-2004-ngièn)
Ku-hiông Kóng-tûng-sén Mòi-chû-sṳ Mòi-yen-khî
Chhut-se (1954-07-20) 1954-ngièn 7-ngie̍t 20-ngit (69-se)
Chûng-fà Mìn-koet Chûng-fà Mìn-koet Thòi-vân-sén Thòi-pet-sṳ
Chhut-tho 1982-ngièn;​ yî-chhièn​(1982
chhai Thòi-vân Thòi-vân
Chhut-tho-chok Chṳ̂-fû Chá-ya
Chṳt-ngia̍p Yîm-ngo̍k-kâ, kô-sú, chhṳ̀-khiuk chok-kâ, chhong-phién kâm-chṳ
Fa̍t-thung 1982-ngièn chṳ-kîm
Chôn-si̍p kûng-sṳ̂ Kún-sa̍k Chhong-phién, Tién-sién Yîm-ngo̍k
Kîn-ki kûng-sṳ̂ Phú-lòi
Ngî-ngièn Koet-ngî, Mên-nàm-ngî, Hak-kâ-ngî, Ye̍t-ngî, Yîn-ngî
Kau-yuk Chûng-koet Yî-yo̍k Ho̍k-yen
Phi-ngiéu
Lí Lie̍t
(m. 1999-ngièn; div. 2001-ngièn)

Elaine (m. 2010-ngièn)
Chṳ́-sit Gemma
(2012-08-15) 2012-ngièn 8-ngie̍t 15-ngit (11-se)
Chióng 2005-ngièn Kîm-khiuk-chióng Chui-kâ Phiên-khiuk-ngìn-chióng
IMDb chṳ̂-sín ya̍p

Lò Thai-yu (羅大佑, 1954-ngièn 7-ngie̍t 20-ngit –  ), chhut-se yî Thòi-vân Thòi-pet-sṳ, Hak-kâ-ngìn, he Thòi-vân tî-miàng yîm-ngo̍k-kâ, kô-sú lâu chhṳ̀-khiuk chok-kâ.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]